live-select

Từ link mà Leici cung cấp, bạn có thể xem ảnh trực tiếp ngay trong lúc chụp và lựa chọn những ảnh cần chỉnh sửa.

giao-dien-live-pick-hinh-anh-leicicreative

live

Bạn có thể theo dõi những ảnh mới nhất từ xa, được chụp ngay trong lúc chụp.

rate & Tag

Bạn và mọi người có thể rate từ 1 đến 5 sao, hoặc tag màu cho từng ảnh, để phân loại
hoặc lựa chọn ảnh cần chỉnh sửa.

filter-image-leici

filter

Bạn có thể xem lại những ảnh đã rate hoặc tag theo từng loại.